Αισθητική αποκατάσταση της άνω γνάθου με όψεις e max Lt layring
ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ-ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΑ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-DENTAL-LIFE-99 (αισθητικη αποκατάσταση)
Αισθητική αποκατάσταση 13-23 με emax press LT layring technique
ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ-ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΑ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-DENTAL-LIFE-99 (αισθητικη αποκατάσταση2)
Επιεμφυτευματική μεταλλοκεραμική αποκατάσταση
ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ-ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΑ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-DENTAL-LIFE-99 (75)
Επένθετη οδοντοστοιχία σε μπάρα με εμφυτεύματα
ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ-ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΑ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-DENTAL-LIFE-99 (επενθετη οδοντοστοιχια)