ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ-ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΑ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-DENTAL-LIFE-99 (62)
ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ-ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΑ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-DENTAL-LIFE-99 (12)
ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ-ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΑ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-DENTAL-LIFE-99 (9)
ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ-ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΑ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-DENTAL-LIFE-99 (14)
ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ-ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΑ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-DENTAL-LIFE-99 (64)
ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ-ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΑ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-DENTAL-LIFE-99 (29)
ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ-ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΑ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-DENTAL-LIFE-99 (33)
ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ-ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΑ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-DENTAL-LIFE-99 (28)

To εργαστήριο ακολουθώντας πιστά την πολιτική του όσον αφορά τις τεχνολογικές εξελίξεις διαθέτει υπερσύγχρονο εξοπλισμό και φροντίζει για τη  διαρκή ενημέρωση των στελεχών του  σε διεθνές επίπεδο.

Ενδεικτικά αναφέρουμε:

  • Laser ALPHA (ΓΕΡΜΑΝΙΑ)
  • Φούρνος Press Emax, Ivoclar
  • Φούρνος χυτηρίου με αέρα Inducast (Γαλλία)

Με πιο πρόσφατο απόκτημα το Cad Inlab  της Sirona, το οποίο εκτελεί ψηφιακές εργασίες, όπως και φούρνο σύντηξης Infire HTC Sirona, με χρόνους σύντηξης κατά πολύ μικρότερους της προηγούμενης τεχνολογίας.

ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ-ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΑ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-DENTAL-LIFE-99 (53)
ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ-ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΑ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-DENTAL-LIFE-99 (7)
ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ-ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΑ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-DENTAL-LIFE-99 (11)
ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ-ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΑ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-DENTAL-LIFE-99 (18)
ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ-ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΑ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-DENTAL-LIFE-99 (8)
ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ-ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΑ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-DENTAL-LIFE-99 (21)
ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ-ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΑ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-DENTAL-LIFE-99 (22)
ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ-ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΑ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-DENTAL-LIFE-99 (34)
ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ-ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΑ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-DENTAL-LIFE-99 (37)
ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ-ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΑ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-DENTAL-LIFE-99 (42)
ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ-ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΑ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-DENTAL-LIFE-99 (43)
ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ-ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΑ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-DENTAL-LIFE-99 (51)
ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ-ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΑ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-DENTAL-LIFE-99 (45)
ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ-ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΑ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-DENTAL-LIFE-99 (47)
ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ-ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΑ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-DENTAL-LIFE-99 (59)
ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ-ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΑ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-DENTAL-LIFE-99 (20)
ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ-ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΑ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-DENTAL-LIFE-99 (60)

pi_header_inlab_misc_24_892-1