ΚΙΝΗΤΗ ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΙΧΙΑ, DENTA LIFE

Το εργαστήριο αναλαμβάνει τις εξής εργασίες στον τομέα της κινητής οδοντοστοιχίας :

  • Ολικές οδοντοστοιχίες
  • Μερικές οδοντοστοιχίες
  • Επένθετες οδοντοστοιχίες
ΚΙΝΗΤΗ ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΙΧΙΑ, DENTA LIFE
Espa