ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ, DENTA LIFE

Το εργαστήριο αναλαμβάνει τις εξής εργασίες :

  •        Μεταλλοκεραμικές αποκαταστάσεις
  •        Ολοκεραμικές αποκαταστάσεις
  •        Ένθετα, επένθετα
Espa