ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ, DENTA LIFE

To εργαστήριο ακολουθώντας πιστά την πολιτική του όσον αφορά τις τεχνολογικές εξελίξεις διαθέτει υπερσύγχρονο εξοπλισμό και φροντίζει για τη  διαρκή ενημέρωση των στελεχών του  σε διεθνές επίπεδο.

Ενδεικτικά αναφέρουμε:

  • Laser ALPHA (ΓΕΡΜΑΝΙΑ)
  • Φούρνος Press Emax, Ivoclar
  • Φούρνος χυτηρίου με αέρα Inducast (Γαλλία)

Με πιο πρόσφατο απόκτημα το Cad Inlab  της Sirona, το οποίο εκτελεί ψηφιακές εργασίες, όπως και φούρνο σύντηξης Infire HTC Sirona, με χρόνους σύντηξης κατά πολύ μικρότερους της προηγούμενης τεχνολογίας.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ, DENTA LIFE

Espa